X

Pasco Losanganya — Artwork

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Borut Bucinel

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Borut Bucinel

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Borut Bucinel

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Borut Bucinel

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Borut Bucinel

Duo Eyad Houssami & Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Duo Eyad Houssami & Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Duo Eyad Houssami & Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Palestine ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Kinshasa ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Kinshasa ©Ana Teresa Ascensão

Trio Atta Khattab, Momar Ndiaye & Pasco Losanganya — Kinshasa ©Ana Teresa Ascensão

Duo Pasco Losanganya & Zina Zarour — Kinsahsa ©Ana Teresa Ascensão

Solo Pasco Losanganya — Kinshasa ©Ana Teresa Ascensão

Trio Atta Khattab, Momar Ndiaye & Pasco Losanganya — Kinshasa ©Ana Teresa Ascensão